Årsanalyse

Det er helt afgørende at kunne forstå og måle effekten af organisationens eksterne kommunikationsarbejde, og hvis I ikke allerede løbende har evalueret effekten af jeres indsatser i 2017, så er det tid til at dokumentere effekten nu - samt sikre, at I kan træffe beslutninger om indsatser i 2018 baseret på fakta.

Retriever kortlægger jeres omtale og dokumenterer effekten af jeres indsats – men vi går et skridt videre. Vi kortlægger jeres medieprofil ud fra, hvilke sociodemografiske grupper der bliver eksponeret for jeres omtale i medierne.

Med en årsanalyse fra Retriever får du:

  • En kortlægning af jeres medieprofil – en oversigt over jeres målgrupper fordelt på parametre som alder, køn, geografi, indkomst, jobfunktion, politisk profil samt vaner på de sociale medier
  • En komplet oversigt over jeres medieomtale i 2017 fordelt på nøgletal som bruttoeksponering (læser-/seer-/lyttertal) og antal omtaler over tid – for at afdække eventuelle sæsonudsving
  • Indsigt i hvilke mediegrupper, hvilke medier og journalister, der har omtalt jeres organisation i 2017
  • Overblik over geografisk spredning (regioner)

Årsanalysen kan også bruges til at få bedre indsigt i omtalen af et produkt eller specifikke aktiviteter.

Bag løsningen ligger et omfattende udviklingsarbejde, hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen (13.000 personer i Danmark, Sverige og Norge) er kortlagt demografisk og ud fra deres medievaner. På den måde kan I få viden om, hvilke målgrupper I når ud til. Dette har vi kombineret med vores omfattende medieanalysearkiv, hvor vi dagligt overvåger og indsamler data fra det danske mediebillede med indhold fra trykte aviser, magasiner, fagmedier, webmedier, radio- og tv-medier samt sociale medier.

AMEC

Retriever er medlem af den internationale organisation for kommunikationsmåling, AMEC (The international association for the measurement and evaluation of communication), og alle vores analytikere gennemgår et seksmåneders certificeringsforløb hos AMEC – alt sammen for at sikre, at du får adgang til den nyeste viden om kommunikationsmåling.

Kontakt os for mere information om årsanalyse